Wednesday, March 2, 2011

Ganesh Aarti

Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva
Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

Laduvan Ka Bhog Lagey Sant Karey Seva
Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva

Ek Dant Dayavant Char Bhuja Dhari
Mastak Sindur Sohay Musey Ki Savari

Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva
Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

Andhan Ko Aankh Det Koryan Ko Kaya
Baanjhan Ko Putra Det Nirdhan Ko Maya

Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva
Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

Haar Chadey Phool Chadey Aur Chadey Meva
Surdas Sharan Aayo Sufal Keejay Seva

Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva
Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

Deenan Ki Laaj Raakho Shambhu Sut Vaari
Kaamna Ko Poora Karo Jag Balihari

Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva
Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

No comments: